Záruky

jaké jsou zákonné i naše speciální prodloužené záruky

Zajímá Vás, jaké v zubním lékařství platí zákonné záruky? My Vám navíc poskytujeme i prodlouženou záruku na implantáty 5 let.

Zákonná záruka na stomatologické výrobky

S účinností od 23. 2. 2011 platí zákonná záruční doba u stomatologických výrobků zhotovených na zakázku (písemnou nebo ústní) v délce 24 měsíců od data převzetí výrobku pacientem. (Např.: protetické práce – protézy, můstky, korunky apod.) Doklad o úhradě ceny stomatologického výrobku je záručním listem.

Rozsah záruky

Zubní lékař odpovídá pacientovi za vady výrobku, které se projeví v záruční době. Vadou se rozumí takový stav výrobku, v jehož výsledku výrobek nemá dohodnuté, popisované, očekávané vlastnosti, případně vlastnosti obvyklé nebo neodpovídá právním předpisům nebo účelu, pro který byl zhotoven.

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku jeho obvyklým užíváním, na vady, které vznikly nesprávným užíváním výrobku pacientem, na vady, které byly jinak způsobeny pacientem či vnějšími okolnostmi (úraz, násilí, nevhodné chemické látky, léčivé přípravky, nepřirozené až extrémní fyzikální činnosti – kousání do kamínků, skla, kostí, užití zubů k otevření lahví, zkracování niti, vlasce apod.).

Obsah záruky

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má pacient právo na její bezplatné a řádné odstranění. Není-li takový postup možný, může pacient žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání, má pacient právo požadovat výměnu, tedy zhotovení nového výrobku, nebo od smlouvy odstoupit.

Uplatnění záruky

Práva z odpovědnosti za vady výrobku uplatní pacient v zubní praxi KOLDADENT u lékaře, který mu výrobek odevzdal, a to v záruční době.

Prodloužená záruka na implantáty ASTRA Tech

Zubní praxe KOLDADENT poskytuje prodlouženou záruku v trvání 5 let na implantáty značky ASTRA Tech aplikované na našem pracovišti. Jestliže po dobu pěti roků následujících po zavedení dojde k jeho odhojení, bezplatně zavedeme implantát nový. To platí v případě, že pacient souhlasí se záručními podmínkami prodloužené záruky a svůj souhlas stvrdí podpisem „Potvrzení o odpovědnosti“. Záručním listem je doklad o úhradě ceny za implantát a protetickou část.

Záruční podmínky prodloužené záruky

  1. Na  implantát u nás zavedený byla nasazena protetická práce v zubní praxi KOLDADENT. Záruku nelze uplatnit v případě, že implantát od nás byl opatřen protetickou prací zhotovenou a nasazenou na jiném pracovišti.
  2. Pacient registrovaný v zubní praxi KOLDADENT bude docházet na pravidelné kontroly stavu implantátu v rámci preventivních prohlídek dvakrát za rok. Cizí pacienti dodrží stejnou frekvenci kontrolních prohlídek implantátu dvakrát za rok. Zhotovení kontrolního RTG snímku jedenkrát za rok.
  3. Při každé kontrole implantátu rozhodne lékař podle stavu ústní dutiny o nutnosti zákroku dentální hygienistky (např.: odstranění zubního kamene, zlepšení domácí péče o zuby nácvikem, kontrola dentálních pomůcek).
  4. Precizní ústní hygiena po celou dobu záruky

Záruka se nevztahuje na

  1. Poškození implantátu úrazem, vady, které vznikly nesprávným nebo nevhodným užíváním výrobku (kousání do kamenů, skla, kostí apod.), vady, způsobené změnou zdravotního stavu pacienta
  2. Funkční vadu nebo odhojení implantátu, způsobené nadměrným zatěžováním implantátu, neléčenými změnami sliznice nebo zubů v okolí implantátu (např.: zánět dásní, parodontitida)
  3. Zásah třetí osoby – stomatologa nebo dentální hygienistky na cizím pracovišti (nový protetický výrobek, poškození okolní kosti při resekci sousedního zubu, poškození dásní v okolí implantátu apod.)
  4. Případ, kdy pacient nepřinese a nevrátí odhojený implantát.
  5. Pacienta, který zamlčel při anamnéze, že je kuřák nebo začal kouřit po zavedení implantátu v záruční době.