Endodoncie

ošetření pro záchranu nemocných zubů

Endodoncie se zabývá ošetřením kořenových kanálků. Je to způsob, jak zachránit bezbolestným způsobem nemocný zub.

Jak vypadá zub zevnitř?

Ve vnitřní části zubu se pod sklovinou a zubovinou v kořenovém kanálku nachází zubní dřeň. Je to měkká tkáň, obsahující množství cév a nervů, které umožňují růst a vývoj zubu. Zubní dřeň prochází kořenovými kanálky každého zubu od kořenů ke korunkové části. Pokud dojde k jejímu přerušení, zub odumře, ale zůstane v čelisti. Po správném endodontickém ošetření může dál plnit své funkce. Časem sice změní barvu do tmavšího odstínu a může tak rušivě působit na estetický dojem, ale  zachráněný  vlastní zub je vždy lepší než dokonalý implantát. Endodonticky ošetřený zub, na kterém je kvalitní korunka, je stejně funkční, jako zdravý zub.

Co způsobuje onemocnění zubní dřeně?

Příčinou může být zanedbaný zubní kaz, kdy infekce z rozsáhlého kazu pronikne do zubní dřeně a způsobí akutní zánět, který je velmi bolestivý, a to v noci nebo v reakci na teplo a chlad. Někdy přejde prudký zánět do chronického stavu. Ten tolik nebolí, a tak se pacient ošetření opět vyhne. Zubní dřeň však odumírá vždy a infekce se dostane až do kosti kolem špičky kořene. Výsledkem je zánět kosti a podstatně složitější léčení. Naše tělo si v obraně před infekcí vytvoří u kořene zubní váček nebo cystu v zeslabené, ustupující čelistní kosti. Může také přejít do akutního stavu, který bolí a vytvoří se otok s hnisem. Chronický zánět trvale zatěžuje imunitní systém a může škodit ledvinám nebo srdci.

Zubní dřeň se může zanítit i po úrazu zubu (zlomení, prasklina), kdy se bakterie dostanou přímo do dřeňového kanálku. Při broušení, např. na korunku, může dojít při nedostatečném chlazení vodním proudem k přehřátí dřeně a vzniku zánětu.

Jak probíhá endodontické ošetření?

Podmínkou pro kvalitní endodontické ošetření je důkladně odstranit zanícenou nebo infikovanou zubní dřeň z kořenových kanálků. Lékař musí kořenové kanálky rozšířit speciálními jednorázovými nástroji a použít další užitečné přístrojeendodontické motory, nahrazující ruční práci, apexlokátor, který slouží k vizuální kontrole průběhu ošetření a lupové brýle k optickému zvětšení pracovního pole. Následně vydezinfikuje všechny vnitřní prostory zubu. Aby mohl přistoupit k procesu dezinfekce, musí lékař najít všechny kořenové kanálky.

Vnitřek každého zubu u každého člověka je unikátní a neexistuje návod nebo schéma, podle kterého by lékař kanálky hledal. Proto si pomáhá zmíněnými pomůckami a přístroji. Samotná dezinfekce trvá nejméně půl hodiny, protože posloupnost vyplachovacích roztoků v čase zajistí dokonalé zničení bakterií z celého systému kořenových kanálků. Potom definitivně zaplní vnitřní prostory zubu speciální kořenovou výplní a tak je utěsní. Následně může lékař zhotovit definitivní výplň zubu (fotokompozitní bílá plomba) nebo dostavbu.

Proč je endodontické ošetření drahé?

Má-li být ošetření kořenových kanálků úspěšné, musí stomatolog důsledně dodržet postup ošetření a použít drahé pomůcky – jednorázové nástroje a nákladné přístroje. Nejdražším na celém důkladném a pečlivém ošetření je však čas zubního lékaře, který potřebuje k endodontickému ošetření jednoho zubu 1-3 hodiny.