Zubní kaz

nejčastější onemocnění tvrdých zubních tkání

Jelikož zubní kaz patří mezi nejčastější onemocnění, je pravděpodobné, že jste se s ním již „osobně setkali“… Víte ale, že mu jde zabránit?

Jak zubní kaz vzniká?

Bakterie přítomné na zubech v zubním plaku svou životní činností přeměňují zbytky potravy, hlavně jednoduché cukry, na organické kyseliny. Jestliže kyselé prostředí působí při špatné ústní hygieně dostatečně dlouho na tvrdé zubní tkáně, dochází k jejich demineralizaci – úbytku minerálních látek ze zubních tkání, především vápníku a fosfátů.

Prvním klinickým příznakem aktivního kazivého procesu na povrchu skloviny a těsně pod ní je změna jejích optických vlastností, která se projevuje jako bílá skvrna. Jestliže se pacient v této době nedostaví na pravidelnou preventivní prohlídku, bílá skvrna vede k rozvoji zubního kazu.

Je možné léčit zubní kaz v raném stádiu?

Proces demineralizace je vratný a může se změnit v tzv. remineralizaci. Základní podmínkou je vynechat sacharidy ze stravy a důkladně očistit plak a zubní kámen ze zubů. Vápník a fosfáty přítomné ve slinách spolu s regenerační schopností slin nastartují opačný proces – remineralizaci, to je zpětné ukládání minerálů do rozpuštěné skloviny.

Remineralizaci je možné podpořit zvýšeným přísunem fluoridu např. ve formě fluoridačních tablet a tak zvýšit znovu odolnost vůči zubnímu kazu. Bylo prokázáno, že fluorid má i bakteriostatické účinky a negativně ovlivňuje život bakterií. Podmínkou pro dlouhodobé potlačení kazivosti zubů, zejména u dětí, je zlepšená ústní hygiena, její kontrola ze strany rodičů, pravidelné preventivní prohlídky u zubaře a hlavně nedovolit dítěti po večerní očistě zubů jíst sladkosti, pít sladké nápoje apod.

Jak lze přítomnost zubního kazu zjistit?

Zubní kaz se na povrchu skloviny jeví jako bílá skvrna. Ta je způsobena jiným lomem světla na demineralizované tkáni, ale je stále tvrdá. Kaz, postupující směrem dovnitř k zubovině, je měkký a tmavší než zdravá tkáň. Tmavé zbarvení závisí na rychlosti postupu kazu. Čím je zubní kaz tmavší, tím je jeho postup pomalejší.

Základní metoda hledání zubních kazů je pomocí sondy a zrcátka. Používá se historicky dlouho a úspěch závisí na zkušenostech lékaře a použitých optických pomůckách. Přesto ale zůstávají místa nepřístupná zraku, kde může kaz vzniknout častěji než na viditelných ploškách a hranách zubu. Proto využíváme speciální rentgenové snímky zhotovené tzv. do skusu (bite – wing), které zhotovujeme jedenkrát za rok při preventivní prohlídce.

Když stomatolog objeví zubní kaz, musí odstranit všechnu zkaženou a bakterie obsahující tkáň. Pokud část infikovaného zubu neodstraní a zub zaplombuje, kaz se bude šířit dál. Naopak, odpreparuje-li i část zdravé tkáně, zbytečně zvětší prostor pro zubní výplň. Klasickou diagnostickou metodou je opět sonda a zrcátko. Lékař zkouší tvrdost pod odstraněnou částí zubu a analyzuje barvu zuboviny.

V naší zubní praxi používají lékaři detekční technologii PROFACE. Jedná se o dokonalou metodu detekce zubního kazu. Dává jim přímou informaci o přítomnosti bakterií zubního kazu po odstranění infikované části zubu. Napadené tkáně po dopadu světla lampy PROFACE fluoreskují červeně, jsou-li tam ještě bakterie. To umožňuje stomatologům odstranit právě jen infikovanou tkáň.

Jaký je další postup léčby rozsáhlého zubního kazu?

Vyčištěnou dutinu od změklé zuboviny s bakteriemi musí lékař zaplnit některým z výplňových materiálů. V zubní praxi KOLDADENT dáváme přednost bílým výplním z kvalitních, světlem tuhnoucích materiálů od předních světových výrobců. Jsou esteticky a funkčně dokonalé a hlavně neškodné, na rozdíl od amalgámových výplní. Nemění časem barvu, jsou dostatečně tvrdé a po dokončení nerozeznatelné od okolního zubu. Při jejich zhotovení používáme techniku stratifikace, to je postupné vrstvení a vytvrzování světlem s využitím celé škály dentálních odstínů. Výsledek je skvělý.

K současným trendům patří keramické zubní výplně. Zhotovují se technologií CEREC 3D. Nejprve se zhotoví 3D model výplně a ta se následně vyfrézuje z keramického bloku. Stomatolog ji upevní v zubu speciálním cementem. Výhodou je, že pacient získá vysoce kvalitní a přesnou bílou plombu v jednom sezení.