Rovnátka

řešení estetických i funkčních vad chrupu v každém věku

Samostatný stomatologický obor, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou tvarových a funkčních odchylek chrupu má název ortodoncie. Lidově řečeno, zabývá se rovnáním zubů pomocí rovnátek.

Co je cílem ortodoncie?

Cílem ortodontické léčby je odstranění anomálií v postavení zubů, úprava zubů v zubních obloucích tak, aby funkčně a esteticky vyhovovaly potřebám zubního zdraví pacienta. Rovné zuby jsou předpokladem pro dlouhou životnost stálých zubů. Stěsnané zuby nebo křivě rostlé také špatně koušou a může dojít k jejich přetěžování a brzké ztrátě. Jejich čištění je problematické a nedokonalé, a proto jsou častěji napadány zubním kazem.

Kdo může provádět ortodontickou léčbu?

Odbornou léčbu provádí ortodontista pomocí snímacích a fixních ortodontických přístrojů – rovnátek. Někdy musí použít řízenou výměnu zubů a extrakční terapii.

V kterém věku je vhodná ortodontická léčba?

Ortodontickou léčbu je možné zahájit v každém věku. Na našem pracovišti si všímáme z tohoto úhlu pohledu především chrupu u dětí. Pokud u nich najdeme odchylky od správného vývoje skusu, tj. anomálie vztahu zubních oblouků nebo jejich částí, zahájíme spolupráci s ortodontistou.

Optimální věk pro řešení většiny ortodontických odchylek je ve fázi výměny zubů mléčných za stálé, ve věku 9 – 16 let. V tomto věku je možné s úspěchem využít růstu zubů i růstu ostatních tkání v ústech a jejich velké formovací schopnosti, možnosti přestavby chrupu a také zvýšeného akceptování fixních ortodontických aparátků dětmi.

Komplikace léčby

Častou komplikací ortodontické léčby je vznik odvápněných skvrn z důvodu špatné ústní hygieny kolem zámků fixních rovnátek a mezi nimi. V plaku žijí bakterie, které rozkládají zbytky potravy a vlivem takto vzniklých organických kyselin dochází k naleptání a odvápnění skloviny. Výsledkem jsou bílé nebo žluté skvrny na zubech, které vyniknou po sundání rovnátek. Skvrny jsou trvalé, nevymizí.

V naší zubní praxi v tomto případě používáme novou technologii infiltrace pomocí přípravku ICON. Umíme tak rychle a esteticky odstranit nežádoucí skvrny po sejmutí fixního ortodontického aparátku.

Jsou potřebná rovnátka vždy?

Některé estetické vady není nutné svěřovat ortodontistovi. Na našem pracovišti umíme tvar a postavení zubů opravit dostavbou kompozitními materiály, celokeramickými korunkami nebo keramickými fasetami.