Aktuality

zajímavosti z dění v zubní praxi KOLDADENT

Beskydské intermezzo

7.5.2019

MUDr. et MUDr. Petr Michl, Ph.D. přednášel na chirurgická témata vhodná do praxe. Například ošetřování rizikových pacientů ve stomatologii – léčba pacientů bisfosfonáty – jedná se o specifickou skupinu léků indikovaných např. v onkologii, hematologii nebo revmatologii. Jejich dlouhodobým užíváním dochází k závažným změnám v kostech a stomatolog by měl být pacientem informován o jejich užívání. Může totiž dojít k rozvoji bisfosfonátové nekrózy čelisti a jejímu poškození i při malém stomatologickém zákroku.

Doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. se ve své přednášce zabýval otázkou, kde jsou hranice mezi záchovnou stomatologií, endodoncií a chirurgií. Důraz kladl při onemocnění zubní dřeně na diagnostickou rozvahu. Na příkladech z vlastní praxe ukázal, ve kterých případech a jak se správně rozhodnout, nastínil postupy při ošetřování zubní dřeně novými materiály, které by co nejvíce zachovaly tvrdé zubní tkáně a vedly k vysokému procentu úspěšnosti.

MUDr. et MUDr. Jiří Šimek, Ph.D. se věnoval úrazům zubů, jejich klasifikací, diagnostikou a ošetřením. Dále hovořil o antiresorpční léčbě pacientů s osteoporózou a kostními nádory. Zdůraznil, jak je důležité informovat svého zubního lékaře o léčení uvedených nemocí, aby stomatolog zvolil správný postup třeba jen při extrakci zubu. U chirurgických výkonů je zákrok složitější a náročnější, neboť pacientovi hrozí nekróza čelisti. Konečný postup musí vycházet z komunikace mezi zubním lékařem, ošetřujícím praktickým lékařem a pacientem. Výsledkem může být provedení stomatologického výkonu specialisty ve fakultní nemocnici.